Với khởi đầu của một kỷ nguyên mới để phát triển ứng dụng di động, MIT Solu là chuyên gia trong việc phát triển các ứng dụng di động tùy chỉnh phù hợp với tất cả các loại thiết bị cũng như các yêu cầu của người dùng.